İslamiyet


Peygamberimizin Dilinden DuaEvden çıkarken okunacak dua: *“Evden Allah’ın adını anarak çıkıyorum, Allah’a tevekkül ettim. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey gerçekleşemez.” Tirmizi, Daavat 34, (3422); Ebû Davud, Edeb 112, (5095); Nesai, Istiaze (8,268).


Evden çıkarken okunacak dua:
*“Evden Allah’ın adını anarak çıkıyorum, Allah’a tevekkül ettim. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey gerçekleşemez.”
Tirmizi, Daavat 34, (3422); Ebû Davud, Edeb 112, (5095); Nesai, Istiaze (8,268).
*”Evden Allah’ın adını anarak çıkıyorum. Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım doğru yoldan uzaklaşmaktan veya uzaklaştırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından birine haksızlık yapmaktan veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce harekete uğramaktan Sana sığınırım.”
Tirmizi, Daavat 35, (3423); Ebû Davud, Edeb 112,Kaynakwh webhatti.com: Hz Muhammed'in dilinde dualar

Eve girerken okunacak dua:
“AIIah’ım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. AIIah’ın adıyla girdik, AIIah’ın adıyla çıktık, Rabbimiz AIIah’a tevekkül ettik”. Ebû Dâvud, Edeb, 112, (5096).

Yolculuğa çıkarken okunacak dua:
“İlahi! Yolculukta(bana)arkadaşsın. Ailemi sana emanet ediyorum. Allah’ım! Bizi sağ salim (geri)döndür. Allah’ım! Bize mesafeleri kısalt ve(bu)yolculuğu kolaylaştır. Ya Rabbi! Yolculuğun sıkıntısından ve döndüğümde üzücü bir şeyle karşılaşmaktan Sana sığınırım.”
Muvatta, İsti’zân 34, (2, 977).

Uyurken okunacak dua:
*”Ey Rabbim bütün varlığımı Sana teslim ettim, işlerimi Sana emanet ettim, yönelişim Sanadır, korkum da ancak Sendendir, Senin azabından kaçıp sığınılacak ancak yine Senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne iman ettim ey Rabbim!”
Buhârî, Daavat 7, 9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizi, Daavat 76, (3391); Ebû Dâvud, Edeb 107, (5046, 5047, 5048).

*”Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran AIIah’a hamdolsun.”
Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Daavât 16, (3393); Ebû Dâvud, Edeb 107, (5053).

* Hz. Aişe’den: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Nas, Felak ve İhlâs surelerini okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi”.
Buhârî Fedâilu’l-Kur’ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50, (2192); Muvatta, Ayn 15, (2, 942); Tirmizi, Daavât 21, (3399); Ebû Dâvud, Tıbb 19, (3902).

*”Allah’ım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm”.
Buhârî, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavât 29, (3413); Ebû Dâvud, Edeb 177, (5049).

Sabah kalkınca okunacak dua:
“Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun!. Zaten dönüşümüz de O’nadır”.
Buhârî, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavât 29, (3413); Ebû Dâvud, Edeb 177, (5049).

Yeni bir elbise giyince okunacak dua:

*“Allahım! Hamd sanadır. Bu elbiseyi bana sen giydirdin. Bunun hayırlı ve yapılış gayesine uygun olmasını diliyor, şerrinden ve yapılış gayesine uygun olmamasından da sana sığınıyorum.” Ebû Dâvud, Libas 1, (4020); Tirmizi, Libas 29, (1767).
*“Örtünebileceğim ve hayatta güzellik sağlayabileceğim bir elbise giydiren Allah’a hamd olsun.” Tirmizi, Daavât 119, (3555); İbnu Mac’e, Libas 2, (3557).

Yemek duaları:
*”Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
Tirmizi, Daavât 75, (3453); Ebû Dâvud, Et’ime 53, (3850); İbnu Mac’e, Et’ime 16, (3283).

*”Bana bu yiyeceği yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık yapan Allah’a hamdolsun” Ebû Dâvud, Libas 1, (4023); Tirmizi, Da’avât 75, (3454); İbnu Mac’e, Et’ime 16, (3285).

Tuvalete girerken okunan dua:
” Allahım, pislikten ve kötü yaratıklardan sana sığınırım.”
Buhârî, Vudü 9, Da’avât 15; Müslim, Hayz 122, (375); Tirmizi, Tahâret 4, (5); Ebû Dâvud Tahâret 3, (4,5); Nesâi, Tahâret 18, (1, 20).

Tuvaletten çıkınca okunacak dua:
“Affını talep ediyorum.”
Ebû Dâvud, Taharet 17, (30); Tirmizi, Taharet 5, (7); İbnu Mac’e, Taharet 10, (300).

Sıkıntı halinde okunan dua:
*“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü mine’z-zalimin. (Allahım! Senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben günah işleyerek kendine kötülük yapanlardanım.)”
Tirmizi, Daavat 85. (3500).

* “Halim ve azim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Kıymetli Arş’ın Rabbi, yerin Rabbi, göklerin Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.”
Buhârî, Daavat 27, Tevhid 22, 23; Müslim, Zikr 83, (2730); Tirmizi, Daavat 40, (8431); İbnu Mace, Dua 17, (3883).

Camiye girerken ve çıkarken okunan dua:
Salâvattan sonra; “Rabbim! Günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç”
Çıkarken yine salâvattan sonra “Rabbim! Günahımı affet, lütuf kapılarını benim için aç”
Tirmizi, Salât 234, (314).

Hapşırınca okunan dua:
Resülullah (sav) buyurdu ki: “Sizden biri hapşırınca “Elhamdülillah alâ külli hâl.” (Her hal için elhamdülillah) desin.
Kardeşi veya arkadaşı da- ona “Yerhamükâllah” (Allah sana merhamet etsin) diye cevap versin.
Hapşıran da “Yehdikümullah ve yuslih baleküm” (Allah size hidayet versin ve işinizi düzeltsin) desin.
Buhârî, Edeb 126, Ebû Dâvud, Edeb 99, (5033).

Abdest alırken okunacak dua:
1- Elleri yıkarken:
“Her şeye gücü yeten yüce Allah’ın adiyle başlarım. Bizi Müslüman yapan, kendisine inanmamızı sağlayan ve doğru yola ulaştıran Rahman Allah’a hamd ederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

2- Ağzını yıkarken:Kaynakwh webhatti.com: Hz Muhammed'in dilinde dualar
“Ey Rabbim, bana peygamberinin havuzundan bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

3- Burnuna su verirken:
“Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma.”

4- Yüzünü yıkarken:
“Ey Rabbim! Bazı yüzlerin beyaz, bazı yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”
5- Sağ kolunu yıkarken:“Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

6- Sol kolunu yıkarken:
“Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.”

7- Başını mesh ederken:
“Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senden başka koruyanın olmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir. Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime bereketli nimetlerinden indir.”

8- Kulağına mesh ederken:
“Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle.”

9- Boynuna mesh ederken:
“Ey Rabbim! Bana razı ve memnun olduğun bir çalışma nasip et. Günahımı bağışla. Kabul edilen bir amel ve zarar etmeyen bir ticaret nasip et.”

12- Abdest bittikten sonra:“Ey Rabbim! Beni tövbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle. Beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an överim ve eksik sıfatlardan uzak olduğunu kabul ederim. Ey Rabbim şahadet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Senin ortağın yok. Yine şahâdet ederim ki Hz. Muhammed Senin kulun ve resûlündür. Senden beni affetmeni isterim ve Sana tövbe ederim.”

Ezan duası:
“Ey şu tam davetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefaat vesilesini ve daha pek çok üstün dereceleri ver. Ve onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmûd’a ulaştır”
Buhârî, Ezan, 8; Ebû Dâvud. Salât, 37
Yorumlar

Berkcan Kağşak     - 14.04.2014 20:07

en çok beğendimYorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız