İslamiyet


Ömer Bin Abdülazizin Hadis İlmine Hizmeti.Ömer Bin Abdülazizin Hadis İlmine Hizmeti. Hadîs-i şerîfler, Emevî Halîfesi Ömer bin Abdülazîz (rahimehullah) zamanında bir araya toplanıp yazılmaya başlandı. Ondan evvel bazı Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiîn elinde mecmûalar hâlinde ayrı ayrı saklanırdı. Ekserisi de hâfızalarda muhâfaza olunuyordu.


Ömer Bin Abdülazizin Hadis İlmine Hizmeti.

Hadîs-i şerîfler, Emevî Halîfesi Ömer bin Abdülazîz (rahimehullah) zamanında bir araya toplanıp yazılmaya başlandı. Ondan evvel bazı Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiîn elinde mecmûalar hâlinde ayrı ayrı saklanırdı. Ekserisi de hâfızalarda muhâfaza olunuyordu.

Ömer bin Abdülazîz (rah.), Medîne vâlîsi ve aynı zamanda hadîs âlimi olan Ebûbekir bin Muhammede (rah.) ve diğer idârecilere emirler göndererek hadîs-i şerîflerin toplanması emrini verdi ve:
“Peygamber Efendimizin hadîslerini, sünnetlerini araştırıp yazınız. Zîrâ ben âlimlerin yok olup gitmelerinden ve bu ilmin kaybolmasından endişe ediyorum” demiştir.
Ayrıca Ensârdan Amra binti Abdurrahman (r. anhâ) ile Tâbiînden Silsile-i Sâdâtın 3. halkası Kâsım bin Muhammed bin Ebûbekre (r. anh) âit toplanmış bulunan hadîs mecmualarına da îtibar etmelerini bildirmişti.

Tâbiînin büyük hadîs âlimlerinden İmâm İbn-i Şihâb Zührî (rah.): “Halîfe Ömer bin Abdülaziz, bize Sünenin toplanmasını emretti. Biz de hadîsleri defter defter yazdık. Bunlar çoğaltılıp başka yerlere gönderildi” demiştir. Onun topladığı hadîs-i şerîflerin arasında Ashâb-ı Kirâmın da sözleri vardı. Zîrâ bunlar da “sünnet” kabul edilir.

Ömer bin Abdülaziz (rah.), dedesi Hazret-i Ömerin yaptığı gibi İslâm topraklarından uzak diyarlara, insanlara dîni ve Resûlullâhın sünnetini öğretmek üzere âlimler göndermiş ve onlara maaş tahsîs etmişti.

Tezkiretül-Huffâz kitabında şöyle geçer: “Ömer bin Abdülaziz (rahimehullah), Yezid bin Ebî Mâlik ve Hâris bin Muhammedi uzak memleketlere dînî ilimleri öğretmek üzere gönderdi. Onlara da bir miktar maaş tahsîs etti. Yezid maaşı kabul ederken Hâris kabul etmedi ve: “Allâhın bana vermiş olduğu ilimden dolayı ücret almam” dedi. Bu söz Halîfeye ulaşınca: “Yezid fenâ bir şey yapmamıştır. Maaşı kabul etmesinde bir mahzur yoktur. Bununla beraber Cenâb-ı Hakkın, Hâris gibileri aramızda çoğaltmasını niyâz ederim” dedi.Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız