İslamiyet


Nefis Muhasebesi “MUHASEBE-İ NEFİS”1-Kuran-ı Kerim okuyabiliyor muyum, bu hususta kendimi geliştirebiliyor muyum, senede kaç Hatm-i Şerif yapıyorum ? 2-Asgari olarak namazlıkları bir bilende tecvid ve talim üzere okuyup tashih ettirdim mi ? 3-Tecvid kaidelerini bilip tatbik edebiliyor muyum ?


1-Kuran-ı Kerim okuyabiliyor muyum, bu hususta kendimi geliştirebiliyor muyum, senede kaç Hatm-i Şerif yapıyorum ?

2-Asgari olarak namazlıkları bir bilende tecvid ve talim üzere okuyup tashih ettirdim mi ?

3-Tecvid kaidelerini bilip tatbik edebiliyor muyum ?

4-Sabah ve akşam namazlarının ardından “HüvAllahüllezi”yi aksatmadan okuyormuyum ?

5-Yatsı namazının ardından “Amenerrasülü”yü okumaya devam ediyor muyum ?

6-Misvak sünnetini işliyor muyum ?

7-Muhtasar ilmihali baştan sona kadar senede en az bir kere gözden geçiriyor muyum ?

8-Günlük takvim yaprağını okuyarak senenin tüm hususi zamanlarını hususi ibadetlerle ihya ediyor muyum ?

9-Kuran-ı Kerim’in günlük hakkı olan 200 ayeti (en azından 50 İhlâs-ı Şerifi okuyarak) ödüyor muyum ?

10-Sabah namazının sünneti ile farzı arasında üç kere okumaya devam edildiği zaman imanla ölmeye yardımcı olan malum duâ ile Sabah ve Akşam namazlarından sonra üç kere “Sübhanellahi mil-el-mizan” duâsını okumaya devam ediyor muyum ?

11-Evden çıkarken çarşılarda manevi zarara uğramamak için “laşerikeleh” duasını 11 kere okuyor muyum ?

12-Farz namazları, müstehap vakitlerde kılmakla beraber haftada en az birer kere tesbih, teheccüd, duha ve evvabin namazlarıyla manevi takviye alıyor muyum ?

13-Günlük tebihlerimi sabah namazından önce veya sonra yaparak istifâza (feyizlenme) ve istiâne (yardım isteme) ediyor muyum ?

14-Vitir namazında sırasıyla “İnşirah, Tebbet ve İhlas-ı Şerif” Okuma tavsiyesine uyuyor muyum ?

15-Belaların defi ve hayırların celbi için zaman zaman sadaka verip kurban kesiyor muyum ?

16-Çocuklarım için akika kurbanı kestim mi ? Onlara islama uygun isimler verdim mi ?

17-Evde ıyalimle haftada en az bir kere dini-ahlaki ders ve muhasebe yapıyor muyum ?

18-Hatmi Şeriflere hakkıyla müdavemet (devamlılık) gösteriyor muyum ?

19-Cuma namazına ve Cuma gecesine-gününe özel önem verebiliyor muyum ?

20-Televizyon vb.nin zararlarından kendimi ve ıyalimi uzak tutabiliyor muyum ?

21-Kazaya kalan namaz, oruç ile ödenmemiş zekat, fitre ve kesilmemiş kurbanlarımla meşgul oluyor muyum ?

22-Yıllık zekat,öşür,fitre vb. mali ibadet ve mükellefiyetlerimi hesaplayarak mutlaka ödüyor muyum ?

23-Kul hakkına azami derecede riayetle helalleşmeye gereken hassasiyeti gösterebiliyor muyum?

24-Dilin afetlerinden (yalan-gıybet-iftira-sövmek gibi) kendimi ve ıyalimi koruyabiliyor muyum ?

25-Namazlarımı evde ve dışarıda mümkün mertebe cemaatle eda edebiliyor muyum ?

26-Ramazan-kurban-takvim-kermes ve sıbyan gibi faaliyetlerde üzerime düşen görevi yapabiliyor muyum ?

27-Ezan-ı Muhammediyeyi hürmetle dinleyip sonunda ezan duâsını okumaya devam ediyor muyum ?

28-Günde en az bir kula iyilik ederek hayır duâ alabiliyor muyum ?

29-Daimi abdestli olmaya önem verebiliyor muyum ?

30-Ara sıra ağaç dikerek bu haseneyi işleyebiliyor muyum ?

31-Yatarken-Kalkarken, helaya girerken-çıkarken, yemekten önce-sonra, eve girerken ve çıkarken, vasıtaya binince velhasıl günlük hayatımın tüm safhalarında duâ ve istiazeye riayet edebiliyor muyum?

32-Selam verip almada titiz davranarak İslami kurallara riayet ediyor muyum ?

33-Bol bol Kelime-i Şehadet, Kelime-i Tevhid, İstiğfar, Selavât, Euzû Besmele ile meşgul olabiliyor muyum ?

34-32 ve 54 farzı ezbere bilip tatbik ederek çevreme sık sık hatırlatabiliyor muyum ?

35-Asgari olarak Cuma geceleri ev halkıyla beraber Yasin-i Şerif’i ve bazı süreleri tilavet ediyor muyum ?

36-Hastaları ve kabirleri zaman zaman ziyaret ederek ibret alıyor muyum ?

37-Büyüklerin Kabirlerini düzenli olarak adabına uygun ziyaret ederek istimdad ve talebi şefaatta bulunuyor muyum ?

38-Receb, Şaban, Şevval, Muharrem, Zilhicce vb. aylarda tavsiye edilen usullere uygun nafile oruç tutuyor muyum ?

39-Aşure günündeki görevleri hakkıyla yapabiliyor muyum ?

40-Senenin beş kandiline layıkıyla ehemmiyet vererek ibadetlerimi tam yapabiliyor muyum ?

41-Mabede ve ibadete, camiye ve cemaate, hizmete ve mukaddesata ciddiyetle önem veriyor muyum ?

42-Ahlak ve mahremiyet kurallarına hakkıyla riayet edebiliyor muyum ?

43-Helal kazanç ve helal lokmaya gereken İslami titizliği gösterebiliyor muyum ? Özellikle et ve et ürünlerinde (mesela:tavuk)  helal kesim ve İslami usullere uygun olup olmadığını tetkik edebiliyor muyum ?

44-Asri felaketlerden ve İslam dışı tarzlardan uzak durabiliyor muyum ?

45-Sünneti seniyye üzere duâyı her ortamda iftiharla yapabiliyor muyum ?

46-Namazların sonunda kısa kesmeden Ayet’ül-Kürsi,İhlas, Felak ve Nas sürelerinin okuyarak parmak usulü ile tesbihatı tam ve düzgün olarak okuyor muyum ?

47-Rükûlarda en az beş, secdelerde en az yedi tesbih okuyor muyum ?

48-Sıla-ı Rahim ve yardıma koşmak gibi vecibelere titiz miyim ?

49-Sefere çıkarken gerekli izin ve duâyı alıyor muyum ?

50-Haccın edasında emir ve tavsiyeleri uyguluyor muyum ?

51-Ramazan-ı Şerif’te en az bir Kuran-ı Kerim hatmi yapabiliyor muyum ?

52-Sözümde ve vaadimde duruyor muyum ?

53-Borçlarımı vadesinde ödeme hususunda hassas mıyım? Emanete riayet ediyor muyum ?

54-Emir-ana-baba-kardeş-evlat-komşu- ve zevceyn hukukuna riayet ediyor muyum ?

56-Zahiri ve Batıni temizliğe dikkat ediyor muyum?

57-Kılık-kıyafet, saç-sakal-bıyık tıraşı gibi hususlarda usulleri uyguluyor muyum ?

58-Kötülüklerden, kötü ortamlardan ve kötü arkadaşlardan uzak durabiliyor muyum ?

59-Hizmetleri kendime dert edip itaatte ve sadakatte kusursuz bir ihvan olabiliyor muyum ?

60-İslam kardeşliğine riayet ederek meşru davetlere icabet edebiliyor muyum ?

61-Her ahvalde israftan kaçınıyor muyum ?

62-İtikatta ehli sünnet ve amelde Hanefi mezhebinin kurallarını bilerek tatbik ediyor muyum ?

63-Peygamberim ve Büyüklerim hakkında yeterli malumat sahibi miyim ?

64-Fani hayatımı ebedi hayatımı kazanacak şekilde İslam hududu dahilinde yaşayarak ölümü hep hatırlayabiliyor muyum ?

65-Kaplama meshe ehemmiyet veriyor muyum?

66-Sigaranın zararına ve haramlığına inanarak gereğini yapabiliyor muyum ?

67-Abdest alırken “Amentü”yü, abdestten sonra “İnna enzelnahü”yü okuyor muyum ?

68-Veraset ve miras hususunda feraiz ilmiyle bildirilen ilahi hükümlere tabi ve razı olabiliyor muyum?

69-Kiraladığım ev ve diğer metaı emanete riayet ederek kullanıp aldığım gibi iade ediyor muyum ?

70-Trafik kurallarına ve mevzuattaki diğer yasalara uyarak vatandaşlık görevine ve bilincine sahip miyim ?

71-Her alanda maddi ve manevi tedbirleri zamanında ve kafi derecede alabiliyor muyum?

72-Alışverişte birbirlerimizi tercih edebiliyor muyum ?

73-Evde köpek, put, resim vb. gibi bulunmaması gereken şeylere hassas mıyım ?

74-Sünnet ve düğün gibi merasimleri İslam adabına göre icra edebiliyor muyum?

75-Ölülerimin arkasından Iskat-ı Salat ve Devir yapmaya, Kelime-i Tevhid Hatmi okutmaya riayetim var mı ?

76-Mühim işlerimi ehliyle istişare ediyor muyum?

77-Okuma çağı gelen evlad ve ahfadımı emin ellere teslim edebiliyor muyum?

78-Küçüklere merhamet ve şefkat, büyüklere saygı ve hürmette kusur ediyor muyum ?

79-Mezhepsizlik ve cereyanlarına karşı dikkat ve tedbirli miyim?

80-Rızık ve nimetlerin sahibini unutmayarak ona olan hamd ve şükrümü tam eda edebiliyor muyum ?

81-Fakirlerin, gariplerin, yetimlerin, dertlilerin ve hastaların halinden anlayabiliyor muyum ?

82-Sıhhatin korunması ve sağlık kurallarına azami derecede riayet ediyor muyum ?

83-Ayakta su içmemeye, araçlarda 90-120 kmhız sınırını aşmamaya, gıda ve temizlik ürünlerinde zararlı maddelerden (domuz yağı-alkol gibi) korunmaya çok titiz davranabiliyor muyum ?

84-Mushaf’ı Şerife ve Kıble cihetine ayak uzatmamaya, helaya çıplak girmemeye, çıplak olarak yatmamaya dikkat edebiliyor muyum ?

85-İstibra ve taharetlenmeyi fıkhi ölçülerde yapıyor muyum ?

86-Hela adabına, kapalı terlik kullanmaya, ayakta bevletmemeye ve temiz bırakmaya dikkatli miyim ?

87-Kurbanda ortaklıklara, sahih niyetli olmalarına ve tasadduklara dikkat ediyor muyum ?

88-Ekmek kırıntısına, tabakları sünnetlemeye, yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitirmeye, önce ve sonra elleri yıkamaya, besmele, hamd ve yemek duâsına ehemmiyet verebiliyor muyum ?

89-Güneş doğarken ve ikindi ile akşam arası uyumamaya riayet ediyor muyum ?

90—İmanı zayıflatan ve imansız gitmeye (küfre) sebep olan hallerden ve sözlerden uzak duruyor muyum?

91-Maneviyatımı arttıracak sebeplere sarılarak maneviyatıma zarar verecek unsurlardan uzak durabiliyor muyum ?

92-Rızkımın bereketlenmesi için her gün bir kere Vakia sûresi gibi, güneş doğarken 1 euzü 300 besmele ve 100 salavat okumak gibi zahiri-batıni tüm sebeplere sarılmaya devam ediyor muyum ?

93-Mensubu olduğum camiayı layıkıyla temsil edebiliyor muyum ?

94-Bu dünyada kiminin sabır, kiminin de şükür imtihanından geçtiğini, varlığında-darlığında bir imtihan olduğunu ve Allahü Tealanın adalet sahibi olduğunu, asla zulmetmeyeceğini, amelleri zayi etmeyeceğini hakkıyla tefekkür edebiliyor muyum ?

95-İmkan ve yetkilerimi kötüye kullanıyor muyum ?

96-İman ve ahlak bakımından büyük darbeler alan neslimizin kurtuluşunu yeterince önemseyebiliyor muyum ?

97-Namazlarda temkin vakitlerine dikkat edebiliyor muyum ?

98-Hakiki din alimlerine kulak verebiliyor muyum ? Hakk ile batılı tefrik edebiliyor muyum ?

99-Peygamber Efendimizin “Günde 70 veya 100 defa” tevbe-istiğfar etmesinden nasıl bir ders alıyorum ?

100-İslam tarihini, ecdadımızın fedakarlıklarını ve bize bıraktıkları kutsal emanetleri idrak edebiliyor muyum ?

Velhâsıl:

*Hastalık ve sıkıntıların defi için muskacılardan mı medet bekliyorum yoksa Piranımızın tatbik ve tavsiye ettiği kurban ve sadaka ile mi ?

*Erkek elemanla yürütülmesi mümkün olan bir işi bayan eleman çalıştırarak mı yaptırıyorum ?

*Misafirliklerde vb.Kadın-erkek karmakarışık mı oturuyoruz ?

*TV’de dizi ve filmleri seyrederek hatta ezberleyerek maneviyatımı öldürüyor muyum ?

*Yırtmaçlı ceket, saç jölesi, parfüm vb. şeyler kullanıyor muyum ?

*Dünya ve ahirete yaramayan futbol gibi şeylere kendimi kaptırmış mıyım ?

*Düğün ve merasimlerimi İslam usulünü bırakarak ecnebi yöntemlerle yapmaya mı başlamışım?

*Üç öğün yemeğin sonunda büyüklerimizin öğrettiği yemek ve rızık duâsını okumayı ve zaman zaman Yasin-i Şerif v e Vakîa gibi sûreleri okumayı (Tilavet-i Kuran’ı) ihmal mi ediyorum ?

*Ev halkımın ahlâk ve terbiyelerini vermekte gecikiyor muyum? 
Yorumlar

Zeynep candemir     - 28.12.2012 10:36

Mükemmel bir yazı olmuş Allah razı olsun hepinizden devamını bekliyoruz arada böyle değişik yazılar koyarmısınız faydalanalımYorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız