İslamiyet


Kabirde Okunacak DuaKabir ziyaretinde bulunan kimse, hem ölüye duada bulunur ,hem de dünya hayatının fani oluşunu idrâk eder Kabirde bulunan kişinin bir zamanlar kendisi gibi sağ olduğunu, hayalleri ve emelleri olduğu, belki de bunlardan pek çoğunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadan öldüğünü, aynı âkıbetin kendisini de beklediğini düşünmeye vesile olur, âhireti hatırlar Ölüye dua ve istiğfarda bulunur. Bu da ölüye sevab kazandırır.


Kabir ziyaretinde bulunan kimse, hem ölüye duada bulunur ,hem de dünya hayatının fani oluşunu idrâk eder 

Kabirde bulunan kişinin bir zamanlar kendisi gibi sağ olduğunu, hayalleri ve emelleri olduğu, belki de bunlardan 

pek çoğunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadan öldüğünü, aynı âkıbetin kendisini de beklediğini düşünmeye 

vesile olur, âhireti hatırlar Ölüye dua ve istiğfarda bulunur. Bu da ölüye sevab kazandırır.


Kabir ziyareti esnasında şu dua okunabilir:Okunuşu:

“Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr
Yağfirullâhu lenâ ve leküm
Entüm selefünâ ve nahnü bil-eseri
Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn
Esselâmu ‘aleyküm dâre kavmin mü’minîn
Ve etâküm mâ tû’adûne ğaden müeccelûn
Ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn
Allâhümmağfir liehli bakî’ıl-ğarkad
Esselâmu ‘aleyküm ehled-diyâri minel-mü’minîne vel-müslimîne ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn
Es’elullâhü lenâ ve lekümül-‘âfiyeh


Anlamı: "Ey kabir topluluğu! Allah’ın selamı üzerinize olsun Allah sizi ve bizi bağışlasın Siz bizim öncülerimizsiniz Biz de 

inşaallah size katılacağız” (Tirmizî, Cenaiz, 59; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

“Ey müminlerin yurdu, Allah’ın selamı üzerinize olsun Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir İnşaallah 

biz de arkanızdan geleceğiz Allahım! Burada yatanları bağışla” (Müslim, Cenaiz, 35/103)

“Ey müminlerin yurdu, size selam olsun İnşaallah biz de size kavuşacağız Allah’tan bizler ve sizler için afiyet dilerim” 

(Müslim Cenaiz, 35/104)
Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız