İslamiyet


İslamda BoşanmaDinimiz İslam’da talak yani boşanma, kural olarak kocanın tek taraflı iradesiyle ve mahkeme kararına gerek olmaksızın meydana gelir. Koca, bizzat boşayabileceği gibi, bir vekil aracılığı ile de boşayabilir. Ya da eşine boşama yetkisi (tefviz) verebilir. Diğer yönden bazı boşanma sebepleri ortaya çıkınca, kadının da mahkemeye müracaat ederek evliliğe son vermesi mümkündür.


Dinimiz İslam’da talak yani boşanma, kural olarak kocanın tek taraflı iradesiyle ve mahkeme kararına gerek olmaksızın meydana gelir. Koca, bizzat boşayabileceği gibi, bir vekil aracılığı ile de boşayabilir. Ya da eşine boşama yetkisi (tefviz) verebilir. Diğer yönden bazı boşanma sebepleri ortaya çıkınca, kadının da mahkemeye müracaat ederek evliliğe son vermesi mümkündür.

 

İslam’da Boşanma Sebepleri 7 Başlıktan Oluşur. Bunlar:

Kocanın Geçimi Sağlamaması: Evlilik içinde kadının giyim masrafları, yeme-içme ve diğer giderlerini erkek karşılamak zorundadır. Erkek maddi durumu yeterli olduğu halde, karısıyla ilgilenmez ve onu açlık ve fakirlik içinde bırakırsa; kadının önce eşinden nafaka almaya çalışması, eğer bu mümkün olmazsa, boşanmak için çare araması hakkı ortaya çıkar. Koca fakir ise, kadınının onu yalnız bırakması, hatta bu sebeple ondan ayrılmaya kalkışması, vefasızlık olur.

 

Hastalık veya Özür Hali: Evlilik sözleşmesi sırasında mevcut olan veya evlilik sırasında meydana gelen bazı özür veya hastalıklar yüzünden kadının boşanma hakkı vardır. Bu özrü ve hastalıklar,  akıl hastalığı, bulaşıcı hastalıklar gibi birlikte yaşama hâlinde zarar vermesi kaçınılmaz olan hastalıklardır.

 

Erkeğin Hapsedilmesi: Maliki mezhebi dışında çoğunluk din alimlerine göre, kocanın hapsedilmesi veya tutuklanması, yahut düşmana esir düşmesi bir boşanma sebebi değildir. Çünkü bu konuda âyet ve hadîs yoktur.

 

Allah’ın emrettiği şekilde bir yaşam sürmekten kaçınmak, dinimizin emirlerini uygulamamak: İslam dini, tevhid dinidir. Dinimizde evlilik de Allah rızasına uygun bir şekilde  yapılmalıdır.. Eşler, hayatlarında  İslami kuralları  birlikte yerine getirerek Allah’ın rızasını ve rahmetini  kazanmayı amaç edinmelidirler.. İslami evliliği, şirk içindeki ya da İslami olmayan evliliklerden ayrı ve üstün tutan yanı da budur. İslami evlilikte olmazsa olmaz kural, kişilerin Allah’ın emirlerini yaşamakta kararlı, azimli ve titiz düşünmeleridir. İslamı, sadece düşüncesinde yaşatmaktan çok hayatına da uygulamak gerekir. Fakat eşlerden birinin, Allah’ın emirlerini unutması, görmezden gelmesi, eşine İslam dışındaki fikirleri ve davranış biçimlerini benimsetmeye uğraşması, tamamen İslami sorumluluktan uzak bir yaşayış tarzı ortaya koymaları durumunda hem kadına hem de erkeğe boşanma hakkı verilmiştir. Çünkü Müslüman kişi, Allah rızası için evlenir ve bundan başka şeylerle yani İslami olmayan şeylerin hükümleriyle yaşamayı kesinlikle kabul edemez. Temeli sağlam yapan, eşlerin birbirlerine duydukları aşktan ziyade Allah’a duydukları aşktır. Allah’ı hoşnut edemedikten sonra birbirlerini hoşnut etmeleri eşlere, hem dünya için hem de ahiret için hiçbir şey kazandırmaz.

 

Kocanın Evi terk etmesi: Erkeğin evi terk etmesi ve bu sebeple, sıkıntı ve fena yollara düşme tehlikesi karşısında kalması durumunda kadının mahkeme aracılığıyla evliliğe son vermesi mümkündür. Erkeğin yaşadığına ya da öldüğüne dair haber alınamadığı ve bütün ümitler kesildiği tarihten itibaren dört yıl beklenir. Bu zaman boyunca eğer erkekten haber alınamazsa ve kadın boşanma kararında ısrarlıysa boşanma gerçekleşir.

 

Şiddetli Geçimsizlik ve Kötü Davranışlar: Karı ve kocanın birbirlerine ağır hakaretlerde bulunması, birbirlerinin şeref ve haysiyet duygularını rencide edici tavırlarda bulunulmasına şiddetli geçimsizlik denir. Kötü muamele ise, erkeğin eşini, sözel ya da fiziksel anlamda rahatsız etmesidir. Erkeğin kadını dövmesi ve kadını ağır küfürler etmesi kötü muameleye örnektir. Geçimsizliğin sebebi her iki tarafta olabilir. Mağdur olan taraf boşanma talebiyle hakime başvurabilir.

 

Zina (Evlilik Dışı İlişki) : Zina ağır ve yüz kızartıcı bir davranıştır.Ayrıca hem erkek hem de kadın için boşanma sebebidir.

Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız