İslamiyet


Haram ve Yasak ŞeylerRabbimiz dinimize, bedenimize ve edebimize zarar verecek işler­den bizi nehyetmiştir. Yasak olan işlerde dünyamız ve âhiretimiz için birtakım zararlar bulunmaktadır. Bunlar; açıklanmış olsun veya olmasın, bizim aklımız kavrasın veya anlamamış olsun bir fark yok­tur.


Muhterem Müslümanlar!

 

Rabbimiz dinimize, bedenimize ve edebimize zarar verecek işler­den bizi nehyetmiştir. Yasak olan işlerde dünyamız ve âhiretimiz için birtakım zararlar bulunmaktadır. Bunlar; açıklanmış olsun veya olmasın, bizim aklımız kavrasın veya anlamamış olsun bir fark yok­tur.

 

Haram kılınan bu şeyler, çirkin ve zararlı olduğundan dolayı di­nimizce yasaklanmıştır. Bu yasaklara İslâmiyet günah adını vermiş bulunmaktadır.

 

Günah, Allah'a isyan olması bakımından, büyük bir suçtur. Fa­kat günahlar, kendi aralarında küçük ve büyük olmak üzere bir tas­nife tâbi tutulmuştur.

Hutbemizin başında okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyrul-rnaktadır:

 

«Eğer yasak edildiğiniz büyük (günah) lardan kaçınırsanız sizin (Öbür) kabahatlerinizi örteriz ve sizi şerefli bir mevkie (getirip) so­karız» (1).

 

Büyük günahları şöyle sıralayabiliriz:

 

Allah'a şirk koşmak:

Şirk; iki cihan felâketine sebep olan, insanı idâm-ı ebedîye sürük-liyen bir suçtur. Allah'ı inkâr eden veya herhangi bir şeyi ona eş tu­tan kimse, ilâhî hapishanenin müebbed mahkûmudur.

 

Namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak:

Bu suç, hakikaten diğerlerine kıyasla büyük bir fenalıktır. Bu, yuvalar yıkan, yavruların alınlarına kara leke düşüren bir suçtur. Bu iftirayı yapana, Allah mutlaka azab eder.

Mü'min bir şahsı Öldürmek:

 

Allahü Teâlâ, haksız olarak adam öldürmeyi haram kılmıştır. He­le bir kimseyi mü'min olduğu için öldürmek, insanı küfre ve cehen­nemin feci azabına sürükler.

 

Harp meydanından firar etmek:

Memlekete düşman saldırdığı zaman; dinini, ırz ve namusunu korumakla vazifeli bir mü'minin harp sahasından kaçması; dinimizin

ve mukaddesatımızın ayaklar altında çiğnenmesine, milletimizin na­mus ve haysiyetinin tecavüze uğramasına yol açar.Yetim malı yemek:

 

 

Babasız ve anasız kalmış, kendini ve malını korumaktan âciz bir yavrunun malını haksız olarak yemek, büyük günahlardan biridir.

 

Mekke-i Mükerreme'nin harem hudutları içinde ve bilhassa Beyt-i Şerifin huzurunda günah işlemek, büyük bir suçtur. Mü'min, kıble-gâhı bulunan Kabe'nin huzurunda, vecd ile ibadet etmelidir. Orada isyana cür'et, cidden büyük bir suçtur.

Allah'ın rahmetinden ümid kesmek:

 

Bunu ancak imanını kaybedenler yapabilir. Bir mü'min, hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ümit kesemez.

Faiz yemek, yalan yere yemin etmek, domuz eti yemek, içki iç­mek, kumar oynamak, zina etmek önde gelen 'büyük günahlardandır.

 

Muhterem Müslümanlar!

 

Sayılan bu günahlardan başka, işlenmesi haram veya mekruh olan birtakım işler daha vardır. Her Müslüman bunlardan da uzak durmak mecburiyetindedir. Zira Allah'ın rızasını kazanmak için onun hoşlanmadığı şeylerden kaçmak icap eder. Bunlar bazı kısımlara ay­rılır. Şöyle ki:

 

Yenilip İçilmesi memnu olan şeyler:

 

Ehlî merkep, katır ve at eti; midye, istiridye ve salyangoz yemek, içki içilen sofrada oturmak, altın ve gümüş kaptan yeyip içmek dini­mizce yasaklanmıştır.

Giyilip kuşanılması yasak olan şeyler:

 

Erkeklerin ipek elbise giymesi, altın yüzük takınması; çocuklara nazar boncuğu takılması ve bundan fayda umulması büyük bir ha­tadır.

 

Alışverişte yasaklanmış olan şeyler:

Vurgunculuk ve ihtikâr yapmak; hayvanı, hayvan karşılığında veresiye olarak satmak, para ile kan satmak, domuz ve şarap gibi haram maddelerden kazanç temin etmek, mescitte alışveriş yapmak,

 

Oturup kalkmak bakımından hoş görülmeyen işler:

Kabirlerin üzerine, gölge ile güneş arasına, müsaadelerini alma­dan iki kişinin arasına oturmak, yatsıdan evvel yatıp uyumak ve yat­sı namazından sonra faydasız lâflar konuşmak, mekruhtur.

 

İki kişinin, yanlarında üçüncü bir kimse varken, gizli olarak ve­ya o şahsın anlamadığı yabancı bir dil ile konuşmaları doğru değildir.

 

^Kıbleye karşı büyük veya küçük abdeste oturmak,

 

akar veya dur­gun sulara, meyvesinden veya gölgesinden halkın faydalandığı ağaç altlarına, hayvanların otladıkları mer'alara, karınca yuvalarına hela­ya oturmak; ayakta iken veya rüzgâra karşı abdest bozmak yasak­lanmıştır.

Vücudumuzla ilgili olan mekruhlar:

 

Peştemalsız olarak hamama girmek, göbekten diz kapağına ka­dar olan kısmı örtmeden denize veya havuza girmek; vücuda barut ile dövme yapmak ve yaptırmak, peruk takmak, ak saçları siyaha boyamak, saç ve sakalındaki beyaz kılları yolmak yasaklanmıştır. Kadınların çok dar ve altını gösterecek kadar ince elbise giymeleri halâl değildir.

 

tbadet hususunda yapılması mekruh olan şeyler:

 

Mezara, resme, ateşe ve insana karşı namaz kılmak; güneşin doğması, batması ve zeval vaktinde namaz kılmak; yalnız cuma gü­nü, Nevruz ve Mehricân günlerinde, o günlere, hürmeten, oruç tut­mak; iftar etmeden iki günün orucunu birbirine ulamak, senenin her gününde oruç tutmak dinimizce mekruh sayılmıştır.

Dille yapılması yasaklanmış şeyler:

 

Gıybet etmek, sövüp saymak, iftira etmek ve insanların arasını bozmak için söz taşımak, ölmüş kimsenin iyiliklerini dile getirerek bağıra çağıra ağlamak, insanlarla istihza etmek, kötü lâkap takmak yasaktır.Elle yapılması yasak olan şeyler:

 

Herhangi bir canlıya ateşle işkence yapmak, canlı bir hayvanı, hedef olarak dikip ona atış yapmak, harp zamanında düşmanların kadın ve çocuklarını öldürmek, zararı olmadıkça bir canlıyı ve an.

 

Din kardeşlerim!

 

insanın hakkıyle Müslüman olabilmesi için kendini günahlardan ve hatalardan koruması gerekir.

 

Her işlenen günah, insanın kalbini karartır. Her kerahet de Ce-nâb-ı Hakk'ın rızasından uzaklaştırır
Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız