İslamiyet


Fitne ve karışıklık zamanında ibadetFitne ve karışıklık zamanında ibadet İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular: "...Hadîs-i şerîfte, küfür yeryüzünü kaplayıp hüküm*leri açıkça icra olunmadıkça Mehdînin zuhur etmeye*ceği buyrulmuştur. Bu vakit de, küfrün her tarafı kapla*dığı ve kuvvetli olduğu; islâmın ve Müslümanların zayıf ve kuvvetsiz olduğu vakittir. Bu vakit, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Garip Müs*lümanlara müjdeler olsunbuyurduğu vakittir.Fitne ve karışıklık zamanında ibadet

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular:"...Hadîs-i şerîfte, küfür yeryüzünü kaplayıp hüküm*leri açıkça icra olunmadıkça Mehdînin zuhur etmeye*ceği buyrulmuştur. Bu vakit de, küfrün her tarafı kapla*dığı ve kuvvetli olduğu; islâmın ve Müslümanların zayıf ve kuvvetsiz olduğu vakittir.
Bu vakit, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Garip Müs*lümanlara müjdeler olsunbuyurduğu vakittir.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.);

Fitne ve karışıklığın olduğu zamanda ibadet et*mek, bana hicret etmek gibidir.buyurmuştur. Malu*munuzdur ki, fitne ve fesadın ortalığı kapladığı bir vakit*te askerlerin az bir cesaret ve küçük hareketleri onlara çok büyük bir itibar kazandırır.
Hâlbuki fitnenin azaldığı, ortadan kalktığı bir vakitte onun hiçbir kıymeti yoktur. Onlar çok büyük bir harekette bulunsalar bile bir kıymeti yoktur. Amel edilecek ve amellerin kabule şayan ola*cağı vakit fitnenin (kötülüklerin) yayıldığı vakittir.


Onun için -eğer makbul olmuşlar zümresinde haşredilmek, diriltilmek istiyorsanız Allâhü Teâlânın razı olacağı şeylerde var gücünüzle gayret göstermeli ve sünnet-i seniyyeye -alâ sâhibihes-salâtü vesselâmü vettehiyyetü- uymaktan başka hiçbir şeyi tercih etme*melisiniz.


Görmüyor musunuz ki, Ashab-ı Kehf, fitne zamanın*da bir hicret ile yüksek derecelere ulaştılar. Siz ümmet*lerin en hayırlısı olan ümmet-i Muhammed zümresindensiniz. Binaenaleyh vaktinizi, oyun ve eğlence ile zayi etmeyiniz, çocuklar gibi boş şeylere aldanmayınız..."


(Mektubât-ı İmâm-ı Rabbani, 2/6)

Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız