İslamiyet


Fatih Sultan Mehmet Hz.Bizatihi alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun alduğum İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’ul-hudud olan 136 bap dükkanını aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim.


Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmet....

Bizatihi alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun alduğum İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’ul-hudud olan 136 bap dükkanını aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim.

Şöyle ki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim.

Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Bu sokaklara tükürenlerin,tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiyeye 20’şer akçe alsınlar; ayrıca 10 cerrah, 10 tabib ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. 

Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bilaistisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası veya mümkün ise şifayab olalar.Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darulaceze’ye kaldırılarak orada salah bulduralar.

Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelmeyüp yemekleri güneşin loş karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.

 

 

Fatih Sultan Mehmet Han

H.877(M.1472)Tarihli Vakfiyyesi
Yorumlar

Kemal     - 10.12.2012 09:41

Mükemmel Atalarımız....
BETÜL SARIKAYA     - 10.12.2012 11:22

Böyle bir Fatihle nereler fethedilmezki...?
Sinan Atılgan     - 10.12.2012 11:23

Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Tarihinde Gelmiş Geçmiş En İyi Komutan İslami bakışı çok farklıYorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız