İslamiyet


Başka Mezheb İmamının Arkasında Namaz KılmakŞafiî, Malikî veya Hanbelî mezheblerinden birisine mensup imamın peşinde Hanefî mezhebini taklid ve tatbik eden bir şahsın namaz kıl-masında, esas itibarıyla, engelleyici bir hüküm yoktur. Bazı kayıt ve şartlara dikkat ve riayet etmek suretiyle, bahsi geçen imamların peşin-de namaz kılmak caizdir. Şöyle ki:


KENDİ MEZHEBİNDEN BAŞKA HAK BİR MEZHEBE MENSUP İMAMA UYARAK NAMAZ KILMADA ÖLÇÜ

Şafiî, Malikî veya Hanbelî mezheblerinden birisine mensup imamın peşinde Hanefî mezhebini taklid ve tatbik eden bir şahsın namaz kıl-masında, esas itibarıyla, engelleyici bir hüküm yoktur. Bazı kayıt ve şartlara dikkat ve riayet etmek suretiyle, bahsi geçen imamların peşin-de namaz kılmak caizdir. Şöyle ki:

A- Hanefî ve Şafiî mezhebi mensuplarına göre; imamın namazının sıhhatine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu noktadan hareket ile, Hanefî mezhebine mensup bir kimse, vü-cudundan kan çıktığını gördüğü ve daha sonra abdestini yenilemediği-ni bildiği bir Şafiî imama uyacak olsa namazı batıl olur. Çünkü, kendi mezhebine göre, imamın abdestinin bozulduğu ve namazının batıl ol-duğu görüşüne sahip bulunmaktadır. Bu takdirde imama uyacak olsa, abdestinin olmadığını bildiği bir Hanefî’ye uymuş gibi bir davranışta bulunmuş olur. Şayet Şafiî mezhebindeki o imam, kendisine iktida edecek Hanefîlerin namazlarının sahih olmasını dikkate alarak abdes-tini yenileyecek olsa mahzur kendiliğinden ortadan kalkar.

Şafiî mezhebine mensup bir kimse de aynı ölçüleri dikkate alarak Hanefî bir imamın arkasında namaz kılabilir. Zevcesinin tenine eli do-kunmuş bir Hanefî’nin abdesti, Şafiî mezhebine göre bozulmuş sayılır. Bu durumu gören Şafiî, abdestini yenilediğini görmediği Hanefî bir imama uyacak olsa namazı batıl olur.

Hanefî bir imam, bu hükmü dikkate alarak, kendisine uyacak Şafiî mezhebi mensuplarının namazlarının sıhhati için gerekli dikkati göster-mesi lâzımdır.. Bu cümleden olarak, teravih namazlarında ihtiyatla amel etmeli ve iki rekatte selâm vermek suretiyle Şafiî mezhebinin gece nafilelerinde iki rek’atte selâm verme durumunu ihmâl etmemelidir. B- Malikî ve Hanbelî mezheblerinde durum daha farklıdır. Şöyle ki:

a) Aranan husus, namazın sıhhati için şart olan cihet ise itibar uya-cağı imamın mezhebinin hükümleridir. Binaenaleyh, Malikî veya Hanbelî mezhebine mensup bir müslüman, abdest alırken başının ta-mamına mesh yapmamış bir Hanefî veya Şafiî imama uyacak olsa na-mazı sahih olur.

b) Aranması gereken husus, iktidanın sahih olması ise, itibar ima-ma uyacak kimsenin mezhebinin hükümleridir. Bu cihetle, farz namaz kılacak Malikî veya Hanbelî, nafile namaz kılmakta olan bir Şafiî’ye uyacak olsa namazı batıl olur. Zira bu takdirde, imamın ve ona uyacak olan kimsenin namazlarının müttehid (aynı namaz) olması lazımdır (1).
Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız