İslamiyet


Amenerresulü'nün Manası ve FaziletiÂmenerresülü'nün fazileti çoktur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (Gece Bekara suresinin son iki ayetini [Âmenerresülü'yü] okuyana bu iki âyet her şey için kâfidir.) [Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi İ.Mâce]


Amenerresulü'nün Manası ve Fazileti


Amenerresulü'nün Fazileti 


Âmenerresülü'nün fazileti çoktur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Gece Bekara suresinin son iki ayetini [Âmenerresülü'yü] okuyana bu iki âyet her şey için kâfidir.) 
[Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi İ.Mâce]

(Gece Âmenerresülü'yü okuyana her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyanageceyi ibâdetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir'a]

(Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi.) 
[İ. Ahmed]

(Bir rahmet Kur'an ve duâ olan Bekara sûresinin son iki ayetini öğrenin çoluk çocuğunuza da öğretin.) 
[Hâkim]

(Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun.)
[Taberani]

İslam büyükleri de buyuruyor ki:

Akıllı insan Âmenerresülü'yü okumadan yatmaz. 
(Ömer bin Hattab)

(Bekara suresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez. (Ali bin Ebu Talib)


Resûlullah efendimize Mi'racda verilen üç özel şey: 

1- Beş vakit namaz. 

2- Âmenerresülü 

3- Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi.
(Abdullah ibni Mes'ûd) 

Âmenerresülü'yü okumak geceyi ihyâ ve kötülüklerden korunmaya kâfidir.
(İmâm-ı Nevevî) 

Cenazeyi defnettikten sonra etrafında oturup veya çömelip sessizce Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak ölü için duâ ve istiğfâr etmek müstehabdır. 
(İbni Âbidîn)

Âmenerresülü'yü okumak gece ibadet vird ve zikir yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece gelebilecek âfetlerden şeytanın insanların ve cinlerin şerrinden korur.
(Bedreddin Aynî) 
Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti mü'minlerde.
hepsi Allah'ameleklerinekitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler
ve şöyle dediler:"işittik ve itaat ettik! Rabbimiz!mağfiretini dileriz;dönüş ancak sanadır!"
Allah kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz.
kazandığı (iyilik) lehine işlediği (kötülükte)de kendi aleyhinedir.
Rabbimiz ! eğer unutursak veya hata edersek bizi mes'ul tutma!
Rabbimiz ! bizden öncekilere yüklediğin gibibizede ağır yük yükleme
Rabbimiz ! kendisine takatimiz olmayan şeyide bize yükleme!
Hem bizi affeyle ! 
ve bizi bağışla!
hem bize merhamet buyur!
Sen bizim mevlamızsın;
atık kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!
AMİİİNNN...Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız