İslamiyet


ABDESTSİZ KURANA DOKUNMAK CAİZDİR SÖZÜNÜN ZARARLARIABDESTSİZ KURANA DOKUNMAK CAİZDİR SÖZÜNÜN ZARARLARI 1. Abdestsiz mushafa dokunmak, bu manadaki ayetle ihtimalli de olsa amel edilmemesine sebep olur. Çünkü bazı müctehid ve alimler "Ona ancak temiz olanlar dokunabilir" ayetini, Kuran-ı Kerime dokunmanın haram olduğuna açıkca delalet eder demişlerdir. Bazıları da bu ayetin, istinbatî (hüküm çıkarma) işârî ve tenbihî olduğuna delalet ettiğini söylemişlerdir.


ABDESTSİZ KURANA DOKUNMAK CAİZDİR SÖZÜNÜN ZARARLARI

1.
Abdestsiz mushafa dokunmak, bu manadaki ayetle ihtimalli de olsa amel edilmemesine sebep olur.
Çünkü bazı müctehid ve alimler "Ona ancak temiz olanlar dokunabilir" ayetini, Kuran-ı Kerime dokunmanın haram olduğuna açıkca delalet eder demişlerdir.
Bazıları da bu ayetin, istinbatî (hüküm çıkarma) işârî ve tenbihî olduğuna delalet ettiğini söylemişlerdir.

2.
Bir kişi abdestsiz Kurana dokunursa, bu mesele hakkındaki Rasulullah s.a.v.in hadisleriyle amel edilmemiş olur.
Çünkü alimlerin birçoğu bu mesele hakkındaki hadislerin "Kurana abdestsiz dokunmanın haram olduğuna" delil olduğunu söylemişlerdir.
Abdestsiz Kurana dokunmanın haram olmadığını söyleyen ve abdestsiz ele alan bir Müslüman, bu hadis ile amel etmemiş olur.


3.
Kurana abdestsiz dokunmak, haramın işlenmesine sebep olur.
Çünkü sahabiler ve alimler "Abdestsiz Kurana dokunmak haramdır" demişlerdir.
Haram olduğuna delil olarak bazıları "Lâ yemessuhû illel mutahherûn" ayetini getirmişler, bazıları da bu ayetle beraber bu mesele hakkındaki hadisleri delil getirmişlerdir.

4.
Abdestsiz Kurana dokunmak, ona olan hürmetin ve saygının azalmasına sebep olur.
Çünkü "Abdestsiz Kurana dokunmak haram değildir" diyen bir şahıs, bu cihetle ona hürmet etmez ve tazimde de bulunmaz.

5.
"Kurana abdestsiz dokunmak haram değildir” fikri ve düşüncesi, sahabelerin, tabiiynlerin, müctehidlerin ve alimlerin fikirlerine muhalif olduğu için onların inançlarına da muhaliftir.
Çünkü Müslüman bir şahıs, Kurana abdestsiz dokunmanın haram olduğuna inanmasa ve bu şekilde söylese, o şahsın bu fikri sahabelerin, tabiiynlerin, müctehidlerin ve alimlerin fikirlerine zıt olur.

6.
Abdestsiz kurana dokunmak, İslam büyüklerinden olan sahabelerin, tabiiynlerin, müctehidlerin ve alimlerin amellerine de zıttır.


7.
"Kurana abdestsiz dokunmak haram değildir" fikri ve sözü bu meselede, Müslümanların ayrılığa düşmesine vesile olur.
Dolaylı olarak Müslümanların başka konularda da ayrılığa düşmesine neden olur.
Çünkü bu meselede veya başka bir meselede ihtilafa düşmek, bazı zamanlarda Müslümanların arasında cedelleşmeye, nefrete ve bazen de aralarında tefrikaya sebep olur.

8.
"Kurana abdestsiz dokunmak haram değildir" sözü ve düşüncesi, İslamın ve Müslümanların düşmanlarına yardım etmek, kuvvetli olmalarına vesile olmaktır.
Çünkü oryantalistler, ateistler ve İslam düşmanları, Müslümanlar arasındaki bazı ihtilafları kullanıyorlar. Bu ihtilafları silah yapıp o silahlarla Müslümanları vuruyorlar.
Biliyorlar ki, "Abdestsiz kurana dokunmak haram değildir" görüşü, Kurana olan hürmetin azalmasına sebep olur, bu da onlar için bir fırsattır.
Ve bunu cahil Müslümanları kullanarak ortaya sürüyorlar.

9.
Abdestsiz Mushafa dokunmak, abdestli olarak kurana dokunmanın sevabından mahrum olmaya sebeptir. Çünkü Kuranı abdestli okumanın sevabı, abdestsiz okumanın sevabından daha çoktur. Bu, herkesin bildiği bir meseledir.

10.
Abdestsiz Mushafa dokunmak, ona ve onda yazılı olana hürmetsizliğe sebep olur ki, bu da bazılarının yanında mananın tazim edilmemesine sebeptir.
Bu görüş bazılarını da Kuran ile amel etmemeye sevk edebilir. Çünkü Kuranda yazılana hürmetsizlik zamanla lafzına da hürmetsizliği getirir.
Bu da manasına ve lafzına itibarın kalpte azalmasıyla amelde ihmallere sebep olur.


11.
Abdestsiz olarak Mushafı almak, bazı zamanlarda Mushafın ve onda yazılı olan ayetlerin kirletilmesine sebep olur.
Çünkü Müslüman, Mushafa dokunmak istediği zaman abdestsizken abdest almazsa, elindeki pislik, yağ vs ile dokunmuş olur.
Bu da çirkinliği tartışılmaz ve belli olan bir iştir.

12.
Abdestsiz Mushafa dokunmak ve onu taşımak, bazı insanları bu ve bunun dışındaki hayırları işlemekte tembelliğe götürür.

13.
Mushafa abdestsiz dokunmanın haram olmadığı görüşünü kabul edip savunmak, bazılarını dindeki diğer meselelerde şüpheye ve şüphelendirmeye götürür.
Çünkü biri bu konuda, "Hadesliyken (abdestsizken) Kurana dokunmanın haramlığı Sahabe ve alimlerin dediği gibi olmadı, isabet etmediler" şeklinde vehimlere kapılmaya sebeptir. Bunun dışındaki birçok meselelerin sahabe ve alimlerin görüşlerine zıt olduğu şeklinde şüpheye sevk eder.

14.
"Mushafa abdestsiz dokunmak haram değildir" düşüncesi; büyüklerimiz olan Sahabe, tabiiyn, müctehid ve alimlere olan itibarın azalmasına sebep olur.
Bu, küçük görülemeyecek derecede büyük bir zarar ve hatadır.


15.
Abdestsiz mushafa dokunma bu meselede SEVAD-I AZAM alimlerle beraber olmamızı emreden hadislerle amel etmemeye sebep olur.
Çünkü Rasulullah s.a.v. cumhur-u ulemanın yanında olmamızı emretmiştir.


16.
Abdestsiz Mushafa dokunmanın haram olmadığı görüşü Müslümanların yeniden Sahabe ve ihlaslı alimlerin hallettiği bir mesele ile meşgul olmaya sebep olur.
Çözülmüş meselelere yeniden girmek gereksizdir.

17.
Abdestsiz Mushafa dokunmanın haram olmadığını söylemek, bu görüşü kabul etmeyen Müslümanların bunu savunan Müslümanlara kötü zan ile bakmasına sebep olacaktır.

18.
Abdestsiz Mushafa dokunmanın helal olduğu fikri ve görüşü, haramdır diyen Müslümanların, helal diyenlere karşı konuşmalarına sebep olur.
Bu durum, bizzat ihtilafa sebep olmak demektir.
Kaynak: Bazı Batıl Fikirlerin Beyanı / Molla Abdullah bin El-Halili

Yorumlar

Bu makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum yapmak için aşağıda bulunan yorum formu aracılığı ile yorum yapabilirsiniz.Yorum yap

Ad Soyad *

Email *

Yorum *


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız