Dini Hikayeler

Yapılan Dualar Neden Kabul Olmaz ?


‘Bu 10 şeyden dolayı kalbi ölenlerin duası kabul olmaz’

İbrahim b. Edhem, Basra Çarşısı’ndan geçiyordu. İnsanlar onu bulmuşken etrafına toplandılar ve sordular: “Allah’a dua ediyoruz da, O, bizim duamızı kabul etmiyor. Neden?” İbrahim b. Edhem şu cevabı veriyor:

Çünkü, sizin kalpleriniz on şeyden dolayı ölmüş:

1- Allah’ı bilirsiniz ama O’na kulluk etmezsiniz.

2- Kur’an okursunuz, ama onunla amel etmezsiniz.

3- Peygamberimiz’in ümmetinden olduğunuzu iddia edersiniz ama O’nun sünnetiyle amel etmezsiniz.

4- Allah’ın nimetini yersiniz, ama onun şükrünü eda etmezsiniz.

5- Şeytana düşmanlık iddiasında bulunursunuz fakat onu takip eder ve onun isteğine uygun hareket edersiniz.

6- Cennete girmek iddiasında bulunursunuz ama onun için hiç bir hazırlık yapmazsınız.

7- Cehennemin hak olduğunu söylersiniz ama ondan kaçmazsınız.

8- “Ölüm haktır” dersiniz, fakat onun için hazırlık yapmazsınız.

9- Yataktan kalktığınızda insanların kusurlarıyla uğraşırsınız. Ama kendi kusurlarınızı unutursunuz.

10- Ölülerinizi gömersiniz ama onlardan ibret almazsınız. Allah sizin duanızı nasıl kabul etsin! Haydi, hemen Allah’a karşı işlerinizi düzene koyun ki, Allah da bütün hallerinizi düzeltsin.”


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız