Dini Hikayeler

Mevlânâ Muhammed Hâcegî Emkengî (k.s.


İsmi Hâce Abdü'l-bâkî olan Mevlânâ Muhammed Hâcegî Emkengî es-Semerkandî (k.s.) Hazretleri Silsile-i Sâdât’ın yirmi birinci halkasıdır. H. 918 (M. 1512) tarihinde doğdu. Semerkant'ın Emkeng kasabasında ikamet ettiği için oraya nisbetle Emkengî denilmektedir.

Zâhirî ve bâtınî terbiyelerini pederleri Mevlânâ Dervîş (k.s.) Hazretleri’nden görmüşler, onun güzel terbiyesi, himmet ve sohbetlerinin bereketiyle kâmil ve mükemmil mertebesine ulaşmışlardır.

Zâhirî ilimleri Semerkand ve Buhârâ âlimlerinden tahsil etmişlerdir.

Âbid, zâhid ve kerâmet sahibi bir zat olan Mevlânâ Muhammed Hâcegi Emkengî (k.s.) Hazretleri bâtinî ahvâlini insanların gözünden gizlerdi.

Kendisine gelip tarikata intisab etmek isteyenlere istiharede bulunmalarını emreder, istihare yaptırmadan kimseyi kabul etmezdi.

Mevlânâ Muhammed Hâcegî Emkengî (k.s.) Hazretleri H. 1008 yılında 90 yaşlarında iken âhirete irtihal buyurdular. Kabri şerifleri bugün Özbekistan’ın

Kaşkaderya vilayetinin Emkene köyündedir.

Bir çok halifesi bulunan Mevlânâ Muhammed Hâcegi Emkengî (k.s.) Hazretleri irşad vazifesini halifesi Muhammed Bâkî Billah (k.s.) Hazretlerine teslim etmişlerdir. Kaddesallâhu esrârahüm.


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız