Dini Hikayeler

Kavmin Efendisi Hikmet Edenidir


Hanefî âlimi ve muhaddis Yahyâ bin Eksem (rh.) anlattı;

Bir gece Abbâsî Halîfesi Me’mûn’a müsâfir olduk. Gece yarısı pek susadım, su içmek üzere ayağa kalktım.

Me’mûn beni gördü,

– “Niçin uyumuyorsun, ey Yahyâ!” dedi. 
– “Ey mü’minlerin emîri, hakikaten pek susadım.” dedim. 
– “Yerine dön.” dedi ve kendisi bizzat gidip mahzenden bir bardak su getirdi ve başım ucunda durarak, “Ey Yahyâ, buyur iç” dedi. 
– “Ey Emîr, bir hizmetliye emretseydiniz.” dedim. 
– “Onlar uyumaktadırlar.” dedi. 
– “Kendi suyumu alırdım.” deyince “Bir kişiye müsafirine hizmet ettirmek fenalık olarak yeter. Ey Yahyâ, sana bir hadîs rivâyet edeyim mi?” dedi. 
– “Buyurunuz.” dedim. Halife, kendi babaları yoluyla İbn-i Abbâs hazretlerinden rivayet edilmiş olan şu hadîs-i şerîfi nakletti:

“Kavmin efendisi ona hizmet edenidir.”


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız