Dini Hikayeler

Hz. Dâvûd Aleyhisselâm


Hz. Dâvûd Aleyhisselâm, Hz. Yakub Aleyhisselâm’ın oğlu Yehûda’nın neslindendir.

İşmûil Aleyhisselâmın irtihalinden sonra kendisine Peygamberlik verilmiş, kayınpederi Talût’un vefatından sonra da İsrâil oğullarına hükümdar olmuştur. 
Hz. Dâvûd’a verilen “Zebur” kitabı, hep va’zlardan, ilahiyattan, münâcâttan ibaretti. Dînî hükümleri ihtiva etmiyordu, kendisi de Mûsâ Aleyhisselâm’ın diniyle âmel etmiştir.

Hz. Dâvûd (a.s.)’ın, pek güzel bir sesi vardı. Zeburu okudukça işitenler pek ruhanî zevkler içinde kalırdı.

Bir mucize olmak üzere mübarek elleriyle demirleri mum gibi yumuşatır, bunlardan zırh yapar, kendi elinin emeğiyle yiyeceğini temine çalışır, devlet hazinesinden para almazdı.

İnsanlara daima öğütler verir, adaletle hükme çalışır dururdu.

Kudusü Şerîf’i fethederek payitaht yapmış, Umman beldelerini, Halebi, Nusaybin’i, Ermenistan’ı zaptetmiş, kırk sene hükümette bulunduktan sonra yetmiş yaşında iken vefat etmiştir.


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız