Dini Hikayeler

Ashab-ı İkram'ın Yaşayışı


Peygamber efendimiz Medine’deyken, Şam’dan iki papaz;

“Âhir zaman peygamberi diye bir zat, yeni bir din getirdiğini söylüyormuş. Biz de din adamıyız. Gidelim, bu dini inceleyelim. Eğer doğruysa tâbi olalım. Bozuksa milleti böyle bir yalancıdan kurtaralım.” düşüncesiyle Medine’ye geliyorlar.

Birkaç gün Peygamber efendimizin huzuruna gitmiyorlar. Sadece Müslüman olmuş kimseleri inceliyorlar. Nasıl yaşadıklarına, nasıl alışveriş yaptıklarına bakıyorlar. Çünkü onlar, daha önce görüştükleri, tanıştıkları, bildikleri insanlardı. Müslüman olun-ca, yaşayışlarında nasıl bir değişiklik olduğunu görmek için, onların aralarına giriyorlar. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, Resûlullah efendimizle görüşmek istiyorlar. Kapıdan içeri girer girmez, daha hiçbir şey sormadan, bir şey söylemeden; “Yâ Resûlallah, biz iman ettik, sen hak Peygambersin.” diyorlar.

Peygamber efendimiz, buna çok memnun oluyor. Hiçbir mucize istemeden, hiçbir sohbete kavuşmadan, iki papazın gelip iman ede-rek; “Sen hak Peygambersin!” demeleri, fevkalâde sevindiriyor. Resûlullah efendimizin gözleri yaşarıyor. O iki kişiye buyuruyor ki:

- Peki, ne gördünüz de iman ettiniz? Benden bir şey öğrenmediniz, bana bir şey sormadınız ki...

- Yâ Resûlallah, biz seni değil, Eshâbını inceledik. Biz bu kimselerle daha önce alışveriş yaptık. Bunların ne olduklarını eskiden bilirdik, fakat senin dinine mensup olduktan sonra, bunlar âdeta birer melek olmuşlar. İnsanın bu kadar değişmesi, beşer işi değildir, ilahîdir. Mutlaka sen hak Peygambersin; çünkü Eshâbın bunun açık delilidir. Hiç şüphemiz kalmadı. Bir soru sorup ayrılacağız. Âdem Peygamberden, İslâmiyete kadar, bütün dinlerin esası nedir?

- Allah birdir, O’nun, gönderdiği kitaplar ve peygamberler haktır. Dinin esası, şimdi; “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah” demektir.

Cevabı beğeniyorlar. Mübârek elini öpüyorlar, putları atıyorlar, elbiselerini çıkarıyorlar. Eshâb-ı kirâm olarak Şam’a, İslâmiyeti yaymaya dönüyorlar. Hâlis niyetle geldikleri için de, netice hayırlı oluyor.


Mini Sohbet
Kur'an-ı Kerim Öğren
Ziyaretçi Defteri
365 Gün Duâ
Nefis Muhasebesi
Facebook Sayfamız